Friday, April 26, 2019

Membuat Program variable untuk id/plat (Fawnia)

NAMA   : RISKY FAWNIA ATHIYA TSANY
KELAS  :X MULTIMEDIA 3
NO ABS: 22

Assalamuallaikum Wr Wb.

Hallo,perkenalkan nama saya Risky Fawnia kalian bisa panggil Fawnia ,then ini blog pertamaku

#include <iostream>
using namespace std;

//Nama : Risky Fawnia Athiya Tsany//
//kelas: X Multimedia 3//
//No Absen : 22//

int main(){
  string plat1, plat2, plat3; //membuat variabel untuk id/plat
  int jam_masuk[3], jam_keluar[3], lama[3], biaya[3];// membuat variabel dengan array
 
  //membuat inputan manual untuk plat&jam masuk keluar
  cout << "=================================="    << endl;
  cout << "            parkir                "    << endl;
  cout << endl << endl;
  cout << "Masukan plat : "; cin >> plat1;
  cout << endl;
  cout << "jam masuk    : "; cin >> jam_masuk[0];
  cout << endl;
  cout << "jam keluar   : "; cin >> jam_keluar[0];
  cout << endl;
  cout << "=================================="    << endl;
  cout << "masukan plat : "; cin >> plat2;
  cout << endl;
  cout << "jam masuk    : "; cin >> jam_masuk[1];
  cout << endl;
  cout << "jam keluar   : "; cin >> jam_keluar[1];
  cout << endl;
  cout << "=================================="     << endl;
  cout << "masukan plat : "; cin >> plat3;
  cout << endl;
  cout << "jam masuk    : "; cin >> jam_masuk[2];
  cout << endl;
  cout << "jam keluar   : "; cin >> jam_keluar[2];
  cout << endl;
  cout << "=================================="    << endl;
  //membuat array untuk menenukan harga
  lama[0] = jam_keluar[0] - jam_masuk[0];
  lama[1] = jam_keluar[1] - jam_masuk[1];
  lama[2] = jam_keluar[2] - jam_masuk[2];
 
  //membuat percabangan untuk menentukan harga
  cout << endl << endl << endl;
  cout << "=================================="    << endl;
 
  //membuat harga menjadi 2000 jika lama kurang dari 2 jam
      if(lama[0]<=2){
        biaya[0] = 2000;
      }else{//harga menjadi bertambah 1000 jika lebih dari 2 jam
        biaya[0] = 2000 + 1000*(lama[0] - 2);
      }
     
      if(lama[1]<=2){
        biaya[1] = 2000;
      }else{
        biaya[1] = 2000 + 1000*(lama[1] - 2);
      }
     
      if(lama[2]<=2){
        biaya[2] = 2000;
      }else{
        biaya[2] = 2000 + 1000*(lama[2] - 2);
      }
     
//membuat tampilan harga
  cout << "mobil 1 dengan plat " << plat1;
  cout << endl;
  cout << "lama parkir : " << lama[0];
  cout << endl;
  cout << "biaya       : " << biaya[0];
  cout << endl;
  cout << "====================================="    << endl;
  cout << "mobil 2 dengan plat " << plat2;
  cout << endl;
  cout << "lama parkir : " << lama[1];
  cout << endl;
  cout << "biaya       : " << biaya[1];
  cout << endl;
  cout << "====================================="    << endl;
  cout << "mobil 3 dengan plat " << plat3;
  cout << endl;
  cout << "lama parkir : " << lama[2];
  cout << endl;
  cout << "biaya       : " << biaya[2];
   
 
  return 0;
 
 
}
Previous Post
Next Post

0 komentar:

"Kalau mau Copy-Paste artikel boleh saja, tapi sumbernya ke blog ini"